wtorek, 31 maja 2011
violet bunch
smells in a flowerpot –
Provence on the terrace

fioletowy bukiet
pachnie w doniczce –
Prowansja na tarasie

violaszínű csokor
illatozik virágcserépben
Provance a teraszon

poniedziałek, 30 maja 2011Konkurs Eddiego

selected poems –
instead of a bookmark
one rose petal

wiersze wybrane –
zamiast zakładki
płatek róży

III miejsce
                                            
válogatott versek
könyvjelző helyett
egy rózsasziromniedziela, 29 maja 2011


on a lake
the wind plunders reeds -
scream of a duck

na jeziorze
wiatr plądruje szuwary -
krzyk kaczki

tóvan
a szél fosztogat nádast -
kacsa kiáltása

sobota, 28 maja 2011


water lily –
moist innocence of
white flower

lilia wodna –
wilgotna niewinność
białego kwiatu

tavirózsa –
nedves ártatlansága
fehér virágnak

piątek, 27 maja 2011


lily of the valley –
smell of white pearls
in the vase

konwalia –
zapach białych pereł
w wazonie

gyöngyvirág
fehér gyöngyszemek illata
a vázában

czwartek, 26 maja 2011


power yoga –
my dancer pose supports
all odds

środa, 25 maja 2011


motherhood –
while child in arms
treading on flowers

macierzyństwo –
gdy dziecko na ręku
stąpanie po kwiatach

anyaság –
amíg gyerek a karban
lépegetés virágon

piątek, 20 maja 2011
iris petals –
treasure your tips
lavished on

płatki irysa –
strzegą twoich dotyków
hojnych

irisz szírmai –
a tapintásaid kincsestára
bőséges

czwartek, 19 maja 2011


power yoga –
my eagle pose keeps me
swinging in the clouds

wtorek, 17 maja 2011


a date in a park - 
one chestnut blossom gravitates
toward our lips

spotkanie w parku –
jeden kwiat kasztanowca grawituje
ku naszym ustom

találkozás a parkban
egy gesztenyevirág gravitál
a szájunk felé

sobota, 14 maja 2011his return—
the sun comes back in the sky
together shine

jego powrót –
słońce wraca na nieboskłon
z nim promienieję

az ő visszatérése –
a nap visszajön az égboltra
sugárzom vele

wtorek, 10 maja 2011dewy orchid
smell of a hothouse in the air –
end of ascesis

zroszony storczyk
woń cieplarni w powietrzu –
koniec ascezy

permetezett orchidea
melegház illata a levegőben –
aszkézis vége

środa, 4 maja 2011


view on the lake -
two swans still in distance
one from another

widok na jezioro -
dwa łabędzie wciąż daleko
jeden od drugiego

kilátás a tóra -
két hattyú még messzire
egyik a másiktól