poniedziałek, 22 października 2012


dawn on the lake
after my first immersion
the full range of quacks

aube sur le lac
après ma première immersion   
la gamme complète de cancans

świt nad jeziorem
po pierwszym zanurzeniu
pełna gama kwakań

hajlan a tavon
első merítésem után 
a hápogás


2 komentarze: