wtorek, 18 czerwca 2019The Paper Crane
Magazine of Polish Haiku 
1/2019, Spring - Summer issue

end of confession
behind the gate of the church
spring rain

(Editors' Choice)

koniec spowiedzi
za bramą kościoła
wiosenny deszcz

(Wybór Edytorów)


return home
mingling the voices of sailors
and seagulls

powrót do domu
mieszają się głosy
marynarzy i mew


already sunset
this key of wild geese
departs or returns?

zachód słońca
ten klucz dzikich gęsi
odlatuje czy wraca?


czwartek, 13 czerwca 2019Peonies

the multilingual anthology of 57 women poets from 24 countries
edited by Iliyana Stoyanaova who, together with Darina Deneva
translated all poems into Bulgarian.


niedziela, 24 lutego 2019Magyazyn
Magyazyn decided that a Hungarian linguist who writes haiku 
is worth to be interviewed by the only one such a magazine 
edited by the students of the Department of Hungarian Studies 
at the University of Warsaw.
The article is written in Polish language but haiku at the end 
are cited in English, French, Polish and Hungarian.

Do not hesitate to click on the link and read.
Foto Rafał Dziorek


poniedziałek, 11 lutego 2019Migratory Birds
Almanac No. 2
of the Polish Haiku Association 


wtorek, 30 października 2018
Haigaonline, Spring, Vol. 19-1, 2018end of the rainstorm
I raise a flower of magnolia
petal after petal

koniec ulewy
podnoszę kwiat magnolii
płatek za płatkiem


niedziela, 28 października 2018Daily Haiga


haiku by Janina Szołtysek
art by Irena Iris Szewczyk

already sunset
picking this paradise apple
... so small

już zachód
zrywam to rajskie jabłuszko
... takie małe


piątek, 19 października 2018Daily Haiga
autumn grass
first to settle on
my shadow

herbe d'automne
la première qui s'installe là-dessus
mon ombre

jesienne trawy
pierwszy osiada na nich
mój cień

őszi fű
elsőnek telepszik rá
az árnyékom