piątek, 30 grudnia 2011
in the darkness
the moon touches the tree
holiday greetings

w ciemności
 księżyc dotyka drzewa
 świąteczne życzenia

sötétben
a hold érinti a fát
ünnepies üdvözlet

wtorek, 27 grudnia 2011


peels of oranges
being with parents again
only in thoughts

skórki pomarańczy
z rodzicami znowu
tylko w myślach

narancshéj
 szüleimmel megint
csak gondolatokbanpiątek, 23 grudnia 2011


bearded skier
reaches the christmas tree—
mountain of gifts

brodaty narciarz
dociera do choinki—
góra prezentów

szakállas síelő
karácsonyfához érkezik—
ajándékok hegye

czwartek, 22 grudnia 2011only pure deeds
on the highway
to heaven

tylko czyste uczynki
na autostradzie
do nieba

csak tiszta tettek
az autópályán
mennyórszágbaśroda, 21 grudnia 2011


winter
colors covered by
gauze

zima
barwy zasnuwa
gaza

tél
színek fedezettek
gézzel

środa, 7 grudnia 2011


'one tuxedo / among the musketeers— / costume party' by Irena Szewczyk


one tuxedo
among the musketeers—
costume party

jeden smoking
między muszkieterami—
bal maskowy

egy szmoking
muskétások között—
jelmezbálwtorek, 6 grudnia 2011


paddles
on the shore set aside
by Charon

wiosła
na brzegu odłożone
przez Charona

evezők
a parton félretettek
Kháron által

sobota, 3 grudnia 2011Honorable Mention
selected  by Toshio Kimura
a frog
the prince in my garden
incognito


 わが庭の王子の
仮の姿


żaba
w moim ogrodzie książę
incognito

béka 
kertemben a herceg
inkognitó Ovaj je žabac  
Možda da princ u mom vratu,
A inkognito

(Croatian translation Miroslav Manić)


sobota, 26 listopada 2011


moist pearls
shine on the spider web
raindrops

wilgotne perły
lśnią na pajęczynie
krople deszczu

(Konkurs Eddiego, IV miejsce)

nedves gyöngyek
pókhálón ragyognak
esőcseppek- - -


astonished
you look at the sky—
drop on the cheek

zdumiony
spoglądasz w niebo—
kropla na policzku

(Konkurs Eddiego)

meglepödve
nézed az eget—
csepp az arconśroda, 23 listopada 2011


red flowers
gold letters on the white ribbon
pale with grief

czerwone kwiaty
złote litery na białej wstędze
blade ze smutku

piros virágok
arany betűk a fehér szalagon
sápadtak bánatban

niedziela, 13 listopada 2011

Daily Haigafirst ball—
her grandmother’s lace
still up-to-day

pierwszy bal—
koronki jej babci
wciąż modne

első bálja
nagyanyának csipkéje
még divatoswtorek, 8 listopada 2011


rustle of leaves
in the autumn mist
breath of wind

szelest liści
w jesiennej mgle
powiew wiatru

levelek susogása
őszi ködben
szél lélegzetepiątek, 4 listopada 2011


leaves
escaping the trees--
autumn travel

liście
opuszczają drzewa--
jesienna podróż

levelek
elhagyják a fák--
őszi utazás

wtorek, 1 listopada 2011


Sketchbook 6-5 September-October 2011, Haiku Thread

a candle flame
illuminates your smile—
photo on the tomb

płomień świecy
oświetla twój uśmiech—
zdjęcie na grobie

gyertya lángja
megvilágítja a mosolyodat—
fénykép a síronniedziela, 30 października 2011rzeźba "Hemingway II" Alfons Karny, Warszawa Królikarnia


shooting
in the park—
photo day

strzelanie
w parku—
dzień zdjęciowy

lövés
a parkban—
felvételi nap

sobota, 22 października 2011side by side
from a first breath to the last
mother and child

obok siebie
od pierwszego oddechu do ostatniego
matka i dziecko

egymás mellett
 első lélegzettől az utolsóig
 anya és gyerek

niedziela, 9 października 2011Sketchbook 6-4 July-August  2011, Haiku Thread, Bernard Gieske choice

a ladybug
puts her polka dot dress
vague morning

biedronka
zakłada sukienkę w groszki—
nijaki poranek

katicabogár
felveszi pont mintás ruháját
bizonytalan reggel

Sketchbook 6-4 July-August  2011, Haiku Thread, Editor John Daleiden’s choice

a dragonfly
motionless on my shoulder
tattoo saloon

ważka
nieruchoma na moim ramieniu—
salon tatuażu

szitakötő
mozdulatlan a vállamon
tattoo szalon


Sketchbook 6-4 July-August  2011, Haiku Thread, Editor John Daleiden’s choice

bee sting—
I erase honey
from my shopping list

żądło pszczoły—
wymazuję miód
z listy zakupów

méh csípése
letörlök mézet
bevásárló listámról


Sketchbook 6-4 July-August  2011, Kukai, VII place

starry night—
in the arms of my Great Bear
our microcosmos

rozgwieżdżona noc—
w ramionach Wielkiej Niedźwiedzicy
nasz mikrokosmos

csillagos éj
a Nagy Medvém karjában
a mikrokozmoszunk


Sketchbook 6-4 July-August  2011, Kukai, VIII place

wish
you were here—
starry night

chciałabym
żebyś był tutaj—
rozgwieżdżona noc

szeretnék
itt lennél
csillagos éjwtorek, 27 września 2011


Daily Haiga


'new day rising / an old monk falls  / on his knees' by Irena Szewczyk


new day rising
an old monk falls
on his knees

wstaje nowy dzień
stary mnich pada
na kolana

új nap felkel
régi szerezetes
letérdelponiedziałek, 26 września 2011


autumn in the mountains—
lower and lower floats
parnassius apollo

jesień w górach—
coraz niżej unosi się
parnassius apollo

ősz a hegyekben—
egyre lejjebb szállong
parnassius apollo

niedziela, 25 września 2011


autumn threshold—
wind opens the door wings 
slower and slower

próg jesieni—
wiatr uchyla skrzydła drzwi
coraz wolniej

őszi küszöb—
szél kinyitja ajtó szárnyait 
egyre lassabban


piątek, 23 września 2011


faded walls
in the white corridor
end of autumn

wyblakła ściana
w białym korytarzu
kończy się jesień

megfakult fal
fehér folyosón
ősz vége


sobota, 17 września 2011


Daily Haiga

'summer— / your blue eyes / sherbet' by Irena Szewczyk


summer—
your blue eyes
sherbet

lato—
twoje niebieskie oczy
sorbet

nyár—
a kék szemed
sörbetpiątek, 16 września 2011
on the way
all my thoughts alternately
rise and fall

w drodze
wszystkie moje myśli
to w górę to w dół

az út közben
gondolataim váltakozva
fentről le

piątek, 9 września 2011
end of summer—
starts to cool down
the hot feeling

koniec lata—
początek ochłodzenia
gorącego uczucia

nyár vége—
kezdődik lehűlni
forró érzésl’été terminé attendons l’été indien

 (zgalus)czwartek, 8 września 2011


kisses—
sweet fruits in the garden 
collecting again

pocałunki—
w ogrodzie słodkie owoce
zbieram co rusz

csókok—
kertben édes gyümölcsöt 
gyüjtök újraśroda, 7 września 2011


fountain—
a coin flash in the water
the promise of return

fontanna—
w wodzie obiecuje powrót
błysk monety 

szökőkút
vízben visszatérést igér
érem ragyogása 


poniedziałek, 22 sierpnia 2011


polonaise step—
on the park path
a stately peakock

krok poloneza—
na ścieżce w parku
dostojny paw

polonézi lépés—
a park ösvényén
méltóságos páva

piątek, 19 sierpnia 2011


goldfish—
a deaf mute request
unfulfilled

złota rybka—
życzenie głuchoniemej
niespełnione

 aranyhal
süketnéma kérése
beteljesületlen

środa, 17 sierpnia 2011


walk down the river—
at the stadium you check
championship dates

spacer wzdłuż Wisły—
pod stadionem znów sprawdzasz
terminarz mistrzostw

folyómentén
a stadionnál vizsgálod
verseny dátumát