czwartek, 2 grudnia 2021


 The Heron's Nest

Volume XXIII, Number 4, December 2021


The Heron's Nest


returning home
how gently the hunter
caresses his dog


powrót do domu
jak czule myśliwy
głaszcze swojego psa


niedziela, 24 października 2021


 Migratory Birds 

Almanac No. 4 
of the Polish Haiku Association 
July 2021

Ptaki Wędrowne 
Almanach nr 4 
Polskiego Stowarzyszenia Haiku
Lipiec 2021


end of confession
outside the church gate
spring rain

koniec spowiedzi
za bramą kościoła
wiosenny deszczfarewell
by turns closer and away
a stork on the edge

pożegnanie
to oddala się to wraca
bocian na skraju


birthday party
first through the front door
a falling leaf

urodziny
pierwszy przez frontowe drzwi
opadający liść


what a scent!
wandering a while
without a mask

co za zapach!
wędruje chwilę
bez maseczki


wtorek, 28 września 2021


 NNO Nienieodpowiedzialni 


published an article about me titled The Artist Presentation 

with my bio, 1 photograph, and 4 haiku 


Prezentacja_Artystki_Irena_Iris_Szewczyk
end of confession
behind the gate of the church
spring rain

koniec spowiedzi
za bramą kościoła
wiosenny deszcz


peaceful port
among the masts
a sliced moon

spokojny port
pomiędzy masztami
plastry księżyca


a stormy morning
and lo from the poppy field
only rattling

burzowy ranek
i oto z pola maków
same grzechotki


Eiffel Tower
in those black sunglasses
her silhouette

Wieża Eiffla
w tych czarnych okularach
jej sylwetka


photo by Paweł Trzciński


środa, 8 września 2021


Espacio Luna Alfanje - Argentina

September Plaquette of Haiku Seasonal Calendar 2021/2022 easing of restrictions
the soothing feel
of a lace bra

łagodzenie obostrzeń
kojący dotyk
koronki biustonosza


niedziela, 8 sierpnia 2021

 

 Asahi Haikuist Network

ASAHI HAIKUIST NETWORK


fighting with mosquitoes
at the war memorial
decline of the day

se battant avec les moustiques
au monument aux morts
déclin du jour

walczę z komarami
pod pomnikiem wojennym
schyłek dnia

harcolok szúnyogokkal
a hábúros emlékmúnél
napnyugta Asahi Haikuist Network

ASAHI HAIKUIST NETWORK


a condom
the edge of the poppy field
lonely walk

un préservatif
le bord de champs de coquelicots
marche solitaire

prezerwatywa
skraj pola maków
samotny spacer

egy óvszer
a pipacsmező széle
magányos séta 


sobota, 24 lipca 2021


Asahi Haikuist Network

ASAHI HAIKUIST NETWORK

published my haiku with a commentar of the Editor, David McMurray.
high season
a fisherman and a fish
panting on the shore

heute saison
un pêcheur et un poisson
haletant sur le rivage

sezon w pełni
rybak i ryba
dyszą na brzegu

fő szezon
egy halász és egy hal
liheg a parton 


niedziela, 27 czerwca 2021

 

Diploma

for haiku nominated 
for the best haiku published in Polish language in 2019.

Poetic Award in the name of Ewa Tomaszewska
for the best haiku published in Polish language in 2019.Official announcement of the results below


end of confession
behind the gate of the church
spring rain


koniec spowiedzi
za bramą kościoła
wiosenny deszczwtorek, 25 maja 2021


NNO Nienieodpowiedzialni 8


published 3 haiku of 3 members of Polish Haiku Association.
boundless fog
from the other shore returns
only the carrier

brouillard infini
il revient seul de l'autre rivage
le passeur

bezgraniczna mgła
z drugiego brzegu wraca
tylko przewoźnik

végtelen köd
a túlpartról egyedül tér vissza
a révész


poniedziałek, 3 maja 2021


POST SCRIPTUM 

an independent, artistic and literary magazine 
created by a POLISH-BRITISH Team 
published 10 my haiku in Polish language.


Page 55


restless reeds
a swan at the shore shuns
my shadow

niespokojne trzciny
łabędź na brzegu omija
mój cień


spring flowers
how weak this year
grandma's eyes

wiosenne kwiaty
jakże słabe w tym roku
oczy babci


end of confession
behind the gate of the church
spring rain

koniec spowiedzi
za bramą kościoła
wiosenny deszcz


boundless fog
from the other shore returns
only the carrier

bezgraniczna mgła
z drugiego brzegu wraca
tylko przewoźnik


this year again
autumn arrived—on my hand
a little brown spot

znów tego roku
przyszła jesień—na dłoni
brązowa plamka


spring gust
the dress of the bride
bellies out

 powiew wiosny
suknia panny młodej
wybrzuszona


fresh flowers
from her garden
for her grave

świeże kwiaty
 z jej ogrodu
 na jej grób


a frog
the prince in my garden
incognito

żaba
w moim ogrodzie książę
incognito


sudden storm
leaving the castle ruins
on the beach

nagły sztorm
zostawia ruiny zamku
na plaży


niedziela, 7 lutego 2021


Contemporary Haibun

Volume 16
Contemporary Haibun is a series dedicated to 

the best haibun and haiga 

published each year in English around the world.


My haiga from Daily Haiga is included in this edition. 
what a scent!
wandering a while
without a mask

quelle odeur !
errant un moment 
sans masque

co za zapach!
wędruje chwilę
bez maseczki

micsoda illat!
vándorol egy ideig
maszk nélkül