sobota, 26 kwietnia 2014



WHA Haiga Contest

The 119th Contest (04/2014)




first sun ray inside an icicle a squeezed seed 


czwartek, 24 kwietnia 2014



Frogpond 37:1, 2014

the journal of the Haiku Society of America


 Photos by Roberta Beary            Scrap image by Irena Iris Szewczyk 


restless reeds
a swan at the shore shuns
my shadow

roseaux agités
le cygne sur la rive évite
mon ombre

niespokojne trzciny
łabędź na brzegu omija
mój cień

nyugtalan nád
hattyú a parton kerüli el
árnyékomat


wtorek, 22 kwietnia 2014



International Mother Earth Day 

Journée mondiale de la Terre 

Światowy Dzień Ziemi

Földanya Nemzetközi Napja



Pieris napi

Bellis

Taraxacum officinale

Cardaminopsis halleri


poniedziałek, 21 kwietnia 2014



The Mainichi Shimbun

Annual Selection 2013: Composing a delectable haiku masterpiece

 

Selected and commented on by Isamu Hashimoto.




sobota, 19 kwietnia 2014



Peaceful Easter

Paisibles Pâques

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Békés Húsvéti Ünnepeket










środa, 16 kwietnia 2014



World Haiku 2014 No.10
edited by Ban’ya Natsuishi
World Haiku Association.

One of my haiga judged by Kuniharu Shimizu has been published in WHA Haiga Gallery
of this multilingual edition.
Japanese translation by Ban'ya Natsuishi.




ash tree leaves
match the color of the sunset
summer decline



forsythia
this color of sunrise
robins song

(Magyar)


niedziela, 13 kwietnia 2014



Asahi Shimbun






garden gate
oh, my cherry tree, you too
expectant

porte du jardin
oh, mon cerisier, toi aussi
dans l'attente

brama ogrodu
och, moja wiśnio, ty też
przy nadziei

kertkapu
ó, cseresznyefám, te is
várandós


czwartek, 10 kwietnia 2014



WHA Haiga Contest

The 118th Contest (03/2014)





lullaby
from behind the window
crickets

la berceuse
au travers de la fenêtre
les grillons

świerszcze
zza okna
kołysanka

altatódal
az ablakon keresztül
tücskök




silence of the wind
through the young leaves . . .
hospital window 

(Bill)



A wall decoration on the Warsaw’s Old Town building


środa, 9 kwietnia 2014



A Hundred Gourds 3:2

March 2014



first sun ray inside an icicle a squeezed seed

premier rayon du soleil à l'intérieur d'un glaçon un grain pressé

pierwszy promień słońca pośrodku sopla ściśnięte ziarenko

első napsugár jégcsap belsejében összenyomott mag


piątek, 4 kwietnia 2014



The Living Haiku Anthology 

 my poems in English and Polish including two pieces in Japanese 

please check all ...


The Living Haiku Anthology


first sun ray inside an icicle a squeezed seed
pierwszy promień słońca pośrodku sopla ściśnięte ziarenko
A Hundred Gourds 3:2, March 2014

restless reeds
a swan at the shore shuns
my shadow 

niespokojne trzciny
łabędź na brzegu omija
mój cień 

Frogpond 37:1, April 2014


migrating birds
my husband bids them goodbye
as to our sons

wędrowne ptaki
mąż żegna je tak samo
jak synów

cattails, May 2014


cherry tree in bloom
on the path someone with pram
like the year before


kwitnąca wiśnia
na ścieżce ktoś z wózkiem
tak jak przed rokiem

WHA Haiga Contest, The 120th Contest, 2014


high sun
in all the colors of the rainbow
mountains in the snow

słońce wysoko
we wszystkich barwach tęczy
góry w śniegu

WHA Haiga Contest, The 127th Contest, 2015

birthday party
first through the front door
a falling leaf

urodziny
pierwszy przez frontowe drzwi
opadający liść

The Mainichi Shimbun, 23.01.2015

planting flowers
on the family grave
strong roots

sadzę kwiaty
na grobie rodzinnym
silne korzenie

Chrysanthemum 17, April 2015

longest night
from darkness to darkness
the white cane

najdłuższa noc
z ciemności w ciemność
biała laska

Chrysanthemum 17, April 2015

alone on the road
in the cloud of dust
cherry tree in bloom

sama na drodze
w chmurze kurzu
kwitnąca wiśnia

128th WHA Haiga Contest, 2015

boundless fog
from the other shore returns
only the carrier

bezgraniczna mgła
z drugiego brzegu wraca
tylko przewoźnik

The Mainichi Shimbun, 27.05.2015

autumn grass
first to settle on
my shadow

jesienne trawy
pierwszy osiada na nich
mój cień

cattails, September 2015

this year again
autumn arrived—on my hand
a little brown spot

znów tego roku
przyszła jesień—na dłoni
brązowa plamka

134th WHA Haiga Contest, 2015

all day
only the voice of a cuckoo
so quiet

cały dzień
tylko głos kukułki
taki cichy

時鳥聞きて静かな一日かな
KUZU, October 2015, Japanese translation by Ms Seki Mokka

autumn at the shore
the weeping willow and the lake
become one

jesień na brzegu
płacząca wierzba i staw
stają się jednym

136th WHA Haiga Contest, 2015

autumn walk
my brother leaves the path
first

jesienny spacer
mój brat schodzi ze ścieżki
pierwszy

tinywords 15:2, November 2015

Perseid shower
I fall
with every star

rój Perseidów
spadam
z każdą gwiazdą

19th Mainichi Haiku Contest, 2015 - Honorable Mention

first frost
matching the lake's surface
two swans

pierwszy przymrozek
stapia się z taflą stawu
para łabędzi

cattails, January 2016

spring rush
a blossoming tree sprinkled
butterflies

wiosenny pośpiech
drzewo w kwiatach obsypane
motyle

The Mainichi Shimbun, 20th July 2011

a frog
the prince in my garden
incognito

żaba
w moim ogrodzie książę
incognito

The 13th HIA Haiku Contest, 2011 - Honorable Mention

at the top
Sisyphus raises his gaze
shooting star

na szczycie
Syzyf wznosi wzrok
spadająca gwiazda

The Mainichi Shimbun, 3rd January 2012

fresh flowers
from her garden
for her grave

świeże kwiaty
z jej ogrodu
na jej grób

The 14th HIA Haiku Contest, 2012 - Honorable Mention

lunch break
in the garden the click
of chopsticks

przerwa obiadowa
w ogrodzie trzask
pałeczek

Daily Haiga,  14th April, 2013

wetness
of the painter's brush . . .
The Birth of Wenus

wilgoć
pędzla malarza . . .
Narodziny Wenus

Caribbean Kigo Kukai, July 2013, 2nd place

unexplored world 
from behind the neighbor’s fence 
a cosmos

niezbadany świat
zza płotu sąsiada
kosmos

The 17th Mainichi Haiku Contest, 2013 - Honorable Mention

train window
a farmer deepens furrows
on my face

okno pociągu
rolnik pogłębia bruzdy
na mojej twarzy

A Hundred Gourds, December 2013

a new year
birds revive the old
repertoire

nowy rok
ptaki odświeżają stary
repertuar

Daily Haiga, 1st January 2014

spring gust
the dress of the bride
bellies out

powiew wiosny
suknia panny młodej
wybrzuszona

Cattails, January 2014

marathon
on the run creating a whirl
fallen leaves

maraton
w biegu ostry wir
z suchych liści

ランナーの駆けゆき落葉渦となり

KUZU, January 2014, Japanese translation by Ms Seki Mokka