niedziela, 21 stycznia 2024

 

Papierowy Żuraw

Magazine of Polish Haiku 
1/2023 (6)

http://psh.org.pl/papierowy-zuraw-nr-12023-6/


change od weather
on my white head
 red leaves


changement de temps
sur ma tête blanche
les feuilles rouges


zmiana pogody
na mojej białej głowie
zrudziałe liście


időjárás változás
a fehér fejemen
vörös levelek