niedziela, 24 października 2021


 Migratory Birds 

Almanac No. 4 
of the Polish Haiku Association 
July 2021

Ptaki Wędrowne 
Almanach nr 4 
Polskiego Stowarzyszenia Haiku
Lipiec 2021


end of confession
outside the church gate
spring rain

koniec spowiedzi
za bramą kościoła
wiosenny deszczfarewell
by turns closer and away
a stork on the edge

pożegnanie
to oddala się to wraca
bocian na skraju


birthday party
first through the front door
a falling leaf

urodziny
pierwszy przez frontowe drzwi
opadający liść


what a scent!
wandering a while
without a mask

co za zapach!
wędruje chwilę
bez maseczki