środa, 29 października 2014WHA Haiga Contest

The 124th Contest (10/2014)

I am officially recognised as a Master Haiga Artist by Kuniharu Shimizu
the judge and commentator of haiga submitted to the WHA contests.
Thank you Kuni san.

Oficjalnie otrzymałam tytuł Master Haiga Artist 
przyznany przez Kuniharu Shimizu, jurora i komentatora 
prac zgłaszanych na konkursy World Haiku Association.
Dziękuję Kuni san.


marathon
on the run creating a whirl
fallen leaves

le marathon
en course créant un tourbillon
de feuilles mortes

maraton
w biegu ostry wir
z suchych liści

verseny
futásban a forgatag
száraz levelekből


niedziela, 19 października 2014A Hundred Gourds 3:4

September 2014
class gathering
the path of our youth
full of potholes

classe rassemblant
le chemin de notre jeunesse
plein de nids-de-poule

zjazd klasowy
ścieżka naszej młodości
pełna wybojów

osztály összejövetel
ifjúságunk ösvénye
tele kátyúkkal