niedziela, 7 maja 2017Haigaonline, Breezy Spring, Vol. 18-1, 2017


Haiga Challenge
Native and Imported Species


Haigaonline

cloudy morning
suddenly shines at the gate
chinese lantern

pochmurny poranek
wtem błyszczy przy bramie
chińska latarnia

at sunset
this days lantern hides
horizon


(Magyar)
Haigaonline, Breezy Spring, Vol. 18-1, 2017


Haiga Challenge
Native and Imported Specieslone walk
from cornflower to cornflower
his eyes

samotny spacer
od chabra do chabra
jego oczy
nasza droga
wśród kwitnących kwiatów
podąża ptak


(Magyar)