niedziela, 23 kwietnia 2023


 Chrysanthemum 30


2023 April issueszczelina w oknie
ta melodia
wiosennego wiatru