wtorek, 25 maja 2021


NNO Nienieodpowiedzialni 8


published 3 haiku of 3 members of Polish Haiku Association.
boundless fog
from the other shore returns
only the carrier

brouillard infini
il revient seul de l'autre rivage
le passeur

bezgraniczna mgła
z drugiego brzegu wraca
tylko przewoźnik

végtelen köd
a túlpartról egyedül tér vissza
a révész


poniedziałek, 3 maja 2021


POST SCRIPTUM 

an independent, artistic and literary magazine 
created by a POLISH-BRITISH Team 
published 10 my haiku in Polish language.


Page 55


restless reeds
a swan at the shore shuns
my shadow

niespokojne trzciny
łabędź na brzegu omija
mój cień


spring flowers
how weak this year
grandma's eyes

wiosenne kwiaty
jakże słabe w tym roku
oczy babci


end of confession
behind the gate of the church
spring rain

koniec spowiedzi
za bramą kościoła
wiosenny deszcz


boundless fog
from the other shore returns
only the carrier

bezgraniczna mgła
z drugiego brzegu wraca
tylko przewoźnik


this year again
autumn arrived—on my hand
a little brown spot

znów tego roku
przyszła jesień—na dłoni
brązowa plamka


spring gust
the dress of the bride
bellies out

 powiew wiosny
suknia panny młodej
wybrzuszona


fresh flowers
from her garden
for her grave

świeże kwiaty
 z jej ogrodu
 na jej grób


a frog
the prince in my garden
incognito

żaba
w moim ogrodzie książę
incognito


sudden storm
leaving the castle ruins
on the beach

nagły sztorm
zostawia ruiny zamku
na plaży