wtorek, 31 maja 2011
violet bunch
smells in a flowerpot –
Provence on the terrace

fioletowy bukiet
pachnie w doniczce –
Prowansja na tarasie

violaszínű csokor
illatozik virágcserépben
Provance a teraszon

poniedziałek, 30 maja 2011Konkurs Eddiego

selected poems –
instead of a bookmark
one rose petal

wiersze wybrane –
zamiast zakładki
płatek róży

III miejsce
                                            
válogatott versek
könyvjelző helyett
egy rózsasziromniedziela, 29 maja 2011


on a lake
the wind plunders reeds 
scream of a duck

na jeziorze
wiatr plądruje szuwary 
krzyk kaczki

tóvan
szél nádast fosztogat
kacsa kiáltásasobota, 28 maja 2011


water lily –
moist innocence of
white flower

lilia wodna –
wilgotna niewinność
białego kwiatu

tavirózsa –
nedves ártatlansága
fehér virágnak

piątek, 27 maja 2011


lily of the valley –
smell of white pearls
in the vase

konwalia –
zapach białych pereł
w wazonie

gyöngyvirág
fehér gyöngyszemek illata
vázábanśroda, 25 maja 2011


motherhood 
while child in arms
treading on flowers

macierzyństwo 
z dzieckiem na ręku stąpa
 po kwiatach

anyaság 
gyerekkel karjában sétál
virágon


piątek, 20 maja 2011
iris petals –
treasure your tips
lavished on

płatki irysa –
strzegą twoich dotyków
hojnych

irisz szírmai –
a tapintásaid kincsestára
bőséges

wtorek, 17 maja 2011


date in the park - 
one chestnut blossom gravitates
toward our lips

spotkanie w parku –
kwiat kasztana grawituje
do naszych ust

találkozás parkban
gesztenyevirág gravitál
szájunk feléwtorek, 10 maja 2011dewy orchid
smell of a hothouse in the air –
end of ascesis

zroszony storczyk
woń cieplarni w powietrzu –
koniec ascezy

permetezett orchidea
melegház illata a levegőben –
aszkézis vége

środa, 4 maja 2011


view on the lake -
two swans still in distance
one from another

widok na jezioro -
dwa łabędzie wciąż daleko
jeden od drugiego

kilátás a tóra -
két hattyú még messzire
egyik a másiktól