piątek, 30 grudnia 2011
in the darkness
the moon touches the tree
holiday greetings

w ciemności
 księżyc dotyka drzewa
 świąteczne życzenia

sötétben
a hold érinti a fát
ünnepies üdvözlet

wtorek, 27 grudnia 2011


peels of oranges
being with parents again
only in thoughts

skórki pomarańczy
z rodzicami znowu
tylko w myślach

narancshéj
 szüleimmel megint
csak gondolatokbanpiątek, 23 grudnia 2011


bearded skier
reaches the christmas tree—
mountain of gifts

brodaty narciarz
dociera do choinki—
góra prezentów

szakállas síelő
karácsonyfához érkezik—
ajándékok hegye

czwartek, 22 grudnia 2011only pure deeds
on the highway
to heaven

tylko czyste uczynki
na autostradzie
do nieba

csak tiszta tettek
az autópályán
mennyórszágbaśroda, 21 grudnia 2011


winter
colors covered by
gauze

zima
barwy zasnuwa
gaza

tél
színek fedezettek
gézzel

środa, 7 grudnia 2011


'one tuxedo / among the musketeers— / costume party' by Irena Szewczyk


one tuxedo
among the musketeers—
costume party

jeden smoking
między muszkieterami—
bal maskowy

egy szmoking
muskétások között—
jelmezbálwtorek, 6 grudnia 2011


paddles
on the shore set aside
by Charon

wiosła
na brzegu odłożone
przez Charona

evezők
a parton félretettek
Kháron által

sobota, 3 grudnia 2011Honorable Mention
selected  by Toshio Kimura
a frog
the prince in my garden
incognito


 わが庭の王子の
仮の姿


żaba
w moim ogrodzie książę
incognito

béka 
kertemben a herceg
inkognitó Ovaj je žabac  
Možda da princ u mom vratu,
A inkognito

(Croatian translation Miroslav Manić)