środa, 20 kwietnia 2011


removal from the cross -
what a value of the material
of Turin

zdjęcie z krzyża -
jaka wartość materii
turyńskiej

levétel a keresztről -
milyen értéke az anyagnak
Turinból

wtorek, 19 kwietnia 2011


power yoga -
my warrior pose uses
no weapon

sobota, 16 kwietnia 2011


date in the park -
in peacock's tail feathers
your apple of the eye

spotkanie w parku -
w pióropuszu pawia
twoje źrenice

találkozás a parkban -
pávának tollaiban
szembogáradczwartek, 14 kwietnia 2011date in a park -
on the grass under the tree
the shell of a nut

spotkanie w parku -
na trawie pod drzewem
łupiny orzecha

találkozás a parkban -
a fűven ott a fa alatt
dióhéj

wtorek, 12 kwietnia 2011


Easter -
again open hands
before a church

Wielkanoc -
znowu otwarte dłonie
pod kościołem

Húsvét -
megint nyilt kezek
templom előtt

poniedziałek, 11 kwietnia 2011


spring visible now -
only fleeting connections
at the top of trees

widać już wiosna -
przelotne znajomości
na czubku drzewa

tavasz látható -
röpke ismeretségek
a fának csúcsán


widać już wiosna -
na czubkach kwitnących drzew
przyloty odloty

Printemps, ô printemps
avec les sommets en fleur
les vols et les envols

                     (zgalus)

sobota, 9 kwietnia 2011


heavy storm tonight -
no even candle end
here in bedroom

ostra burza -
braknie nawet ogarka
dziś w sypialni

mai erős vihar -
hiányzik gyertyacsonk is
háloszóbánkban

piątek, 8 kwietnia 2011


IT -
my mouth shut with a password
high technology kiss

informatyka -
hasłem zamknięte usta
spec pocałunek

IT -
jelszóval becsukva a szám
csúcstechnológiai csók


a good comment -
the mirror image of
Narcissus

dobry komentarz -
lustrzane odbicie
Narcyza

egy jó kommentár -
a tükröződése
Nárcisznak

czwartek, 7 kwietnia 2011


teaspoon honey
a bunch of thoughts about you -
my porrige


łyżeczka miodu
porcja myśli o tobie -
moja owsianka

egy kiskanál méz
marék gondolat rólad -
az én zabkásám

środa, 6 kwietnia 2011


power yoga -
my cobra pose suffers
a lack of venom

wtorek, 5 kwietnia 2011


Jezus na krzyżu -
przewiązane różańcem
lusterko wsteczne

Jezus na krziżu -
przewionzane różancym
żdżadło wsteczne
               (Eddie)

poniedziałek, 4 kwietnia 2011


in rain
a fly sinks in the streak
of your fume

w deszczu
mucha tonie w strużce
twojego dymu

esőben
légy süllyed 
füsted erében 

view from the window -
in lamps’ lights
the lake is sinking

widok z okna –
w światłach latarni
tonie jezioro

ablak kilátása
lámpák fényeiben
süllyed a tó
our bedroom -
entry to paradise
no leaf demand

nasza sypialnia -
wejście do raju
niechby bez listka

hálószobánk -
bejárás az édenbe
levél nem muszáj